Sunmakta olduğumuz hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir. Bu bağlamda firmada çalışan herkes, 3. taraflar ve tedarikçilerimiz de Entegre Yönetim Sistemi Politikamıza uymak konusunda sorumluluk sahibidir. Bu amaçla;

·Entegre Yönetim Sistemimizin ISO 9001 ve ISO 27001 standartlarının gereklerini yerine getireceğimizi,

·Misyon ve vizyonumuzun doğrultusunda gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak iç ve dış müşterilerimizin memnuniyetini aşarak karşılamayı,

·Kendi sektörümüzde güvenilir, rekabetçi tasarım ve üretim hizmeti vermeyi,

·Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamayı,

·Toplam kalite felsefesi doğrultusunda takım ruhu içinde şirket hedeflerine ulaşılması için çalışmayı,

·Sürekli iyileştirme ile tüm süreçlerimizdeki verimliliğin ulusal ve uluslararası rekabet edebilecek seviyede tutmayı,

·Çalışanlarımızın yetkinliklerini arttırarak ve çalışan memnuniyetini sağlayarak yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları desteklemeyi,

·Çalışanlarımızın bilgi güvenliği bilinçlerini yüksek tutmayı,

·Bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline getirmeyi,

·Toplum ve çevreye saygılı iş güvenliği ve işçi sağlığına önem veren bir şirket olarak sorumluluklarımızı yerine getirmeyi, TAAHHÜT EDERİZ.