AR-GE:STRATEJİK DEPARTMAN

Her yıl yatırımının önemli bir bölümünü AR-GE ve Kalite Kontrolü’ne ayıran İstanbul Silah’ın genlerine işlemiş olan yüksek kalite anlayışı ulusal ve uluslararası resmi kurumlar tarafından belgelenmiştir.
İstanbul Silah üretim kalitesi ve güvenliğe verdiği önemle bugün Türkiye’de sektöründe Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü Belgesi (AEO- YYS) sahibi tek firmadır.

• ISO 9001-2015 Kalite Belgesi
• 2D ve 3D Yüksek Teknolojili Ölçüm Cihazları
• Yaklaşık 3000 Adet Mastar
• 15 Kalifiye Personel

KALİTE POLİTİKAMIZ

Sunmakta olduğumuz hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir. Bu bağlamda firmada çalışan herkes, 3. taraflar ve tedarikçilerimiz de Entegre Yönetim Sistemi Politikamız’a uymak konusunda sorumluluk sahibidir.

Bu amaçla;

• Entegre Yönetim Sistemimizin ISO 9001 ve ISO 27001 standartlarının gereklerini yerine getireceğimizi,
• Misyon ve vizyonumuzun doğrultusunda gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak iç ve dış müşterilerimizin memnuniyetini aşarak karşılamayı,
• Kendi sektörümüzde güvenilir, rekabetçi tasarım ve üretim hizmeti vermeyi,
• Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamayı,
• Toplam kalite felsefesi doğrultusunda takım ruhu içinde şirket hedeflerine ulaşılması için çalışmayı,
• Sürekli iyileştirme ile tüm süreçlerimizdeki verimliliğin ulusal ve uluslararası rekabet edebilecek seviyede tutmayı,
• Çalışanlarımızın yetkinliklerini arttırarak ve çalışan memnuniyetini sağlayarak yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları desteklemeyi,
• Çalışanlarımızın bilgi güvenliği bilinçlerini yüksek tutmayı,
• Bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline getirmeyi,
• Toplum ve çevreye saygılı iş güvenliği ve işçi sağlığına önem veren bir şirket olarak sorumluluklarımızı yerine getirmeyi,

Taahhüt ederiz

Erol KURT
Genel Müdür

Istanbul Silah
Türkçe